Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga July 2019

800

Jumlah Program 2019

289

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

36.13%

Peratus Pencapaian Kursus

30,000

Bilangan Peserta

17,363

Jumlah Pencapaian peserta 2019

57.88%

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Am Koperasi 2018

14247

Bilangan Koperasi

6.60  Juta

Anggota

RM 40.30 Bilion

Perolehan

RM 142.90 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 22 Oktober 2019