Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga September 2019

800

Jumlah Program 2019

754

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

94.25%

Peratus Pencapaian Kursus

30,000

Bilangan Peserta

28,619

Jumlah Pencapaian peserta 2019

95.40%

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Am Koperasi 2018

14247

Bilangan Koperasi

6.60  Juta

Anggota

RM 40.30 Bilion

Perolehan

RM 142.90 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 12 Disember 2019