Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga Jun 2019

800

Jumlah Program 2019

223

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

27.88%

Peratus Pencapaian Kursus

30000

Bilangan Peserta

14677

Jumlah Pencapaian peserta 2019

48.92%

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Am Koperasi 2018

14247

Bilangan Koperasi

6.60  Juta

Anggota

RM 40.30 Bilion

Perolehan

RM 142.90 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 16 Ogos 2019