17 Jun 2019 - 19 Jun 2019
C(D) PB2107: Pengucapan Awam Yang Berkesan

Kampus Induk
17 Jun 2019 - 20 Jun 2019
S(L) PA1101: Perakaunan Asas (Ms Excel)

Kampus Induk
18 Jun 2019 - 19 Jun 2019
I(D) BR2216: Teknik Rundingan Jualan (Sales Talk)

Kampus Induk
18 Jun 2019 - 21 Jun 2019
I(L) BP1314: Penyediaan Pakej Pelancongan “Eco-Agro Tourism”
Johor
Zon
18 Jun 2019 - 19 Jun 2019
S(L) W31: Pengurusan Strategik (Wajib 3)
Keningau
Zon

Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga Disember 2018

801

Jumlah Program 2018

821

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

102.50

Peratus Pencapaian Kursus

54962

Bilangan Peserta

137.41

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Koperasi Sehingga 31 Disember 2017

13899

Bilangan Koperasi

6.55  Juta

Anggota

RM 40.24 Bilion

Perolehan

RM 139.68 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 17 Jun 2019