Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga Disember 2018

801

Jumlah Program 2018

821

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

102.50

Peratus Pencapaian Kursus

54962

Bilangan Peserta

137.41

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Koperasi Sehingga 31 Disember 2017

13899

Bilangan Koperasi

6.55  Juta

Anggota

RM 40.24 Bilion

Perolehan

RM 139.68 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 23 Mei 2019