NOTIS KENYATAAN PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA BAGI MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA KHAS BIL 13.2019