NOTIS KENYATAAN PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA BAGI MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA KHAS BIL 14.2019