Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Kursus Wajib 1 - Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi merupakan pengetahuan asas berkaitan koperasi dengan objektif seperti berikut :

  • Memberi pendedahan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.
  • Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.
  • Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

Isi kandungan Wajib 1 :

  • Latar belakang koperasi;
  • Perundangan koperasi di malaysia;
  • Peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi;
  • Tadbir urus koperasi;