Pengurusan Kewangan Koperasi

Kursus Wajib 2 - Pengurusan Kewangan Koperasi merupakan pengetahuan asas berkaitan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan koperasi dengan objektif seperti berikut : 

  • Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

Isi Kandungan Kursus

  • Pengenalan
  • Sistem Perakaunan Koperasi
  • Memahami Penyata Kewangan Koperasi
  • Menilai Prestasi Koperasi
  • Pengurusan Risiko dan Sistem Kawalan Dalaman Koperasi
  • Pengurusan Modal Kerja Koperasi.