PENERANGAN KOD / PROGRAM  IKM 2020

Program IKM dijalankan di Petaling Jaya, Zon Sabah, Zon Sarawak, Zon Utara (Kedah), Zon Timur (Pahang), Zon Selatan (Johor) dan Zon Tengah (Petaling Jaya). Zon ini dikenali sebagai Pengendali.

Senarai kod Pengendali adalah seperti berikut:

I = Petaling Jaya

S = Zon Sabah

Q = Zon Sarawak

K = Zon Utara (Kedah)

C = Zon Timur (Pahang)

J = Zon Selatan (Johor)

M = Zon Tengah (Petaling Jaya)

(Kod Pengendali sentiasa berada di awalan kod kursus)


Contoh 1:

I(D) BP1206 - Persediaan Sebagai Mutawif Di Tanah Suci

Kod Pengendali Petaling Jaya

Contoh 2:

S(D) PT3301 – Penyediaan Sistem Keanggotaan Koperasi – MS Access

Kod Pengendali Zon Sabah

Senarai program IKM 2020 adalah seperti berikut:

Muat Turun Buku Program Latihan 2020