Sistem Pengurusan Pelanggan Maktab Koperasi Malaysia

Sistem ini membolehkan pengguna membuat aduan bagi setiap perkhidmatan yang diberikan oleh setiap Unit, Pusat dan Cawangan IKM. Sistem ini juga menjadi medium untuk menyalurkan cadangan penambahbaikan agar setiap perkhidmatan yang diberikan adalah yang terbaik dan dapat memuaskan hati pelanggan dalaman dan luaran.

Klik di sini untuk memberi Maklum Balas/ Cadangan