Kadar Sewa Fasiliti (Swasta)

FasilitiAuditorium Dato' Abdul MajidDewan Abdul Aziz IshakDewan Makan Seri Siantan/ Seri TanjungBilik Kuliah BesarBilik Kuliah KecilBilik KomputerGelanggang Futsal & Pentanque 
 Kapasiti  220 250 350 80 30 50  -
Sewa 5 Jam RM 1,200 RM 1,200 RM 1, 200 RM 400 RM 300 RM 450
( 9 jam) + LCD Projektor 
RM 110
(5 Jam Pertama) 
1 Jam RM 150 RM 150 RM 150 RM 50  RM 50  RM 30 setiap komputer yang digunakan  RM 30
LCD Projektor
(1 Jam)
RM 280 RM 280 RM 280  RM 280  RM 280  - -
Wang Cagaran RM 200 RM 200 RM 200 RM 200 RM 200 RM 200  RM 200 
TV Wall (1 Jam) RM 330            

Kadar Sewa Fasiliti (Koperasi/ Agensi Kerajaan)

FasilitiAuditorium Dato' Abdul MajidDewan Abdul Aziz IshakDewan Makan Seri Siantan/ Seri TanjungBilik Kuliah BesarBilik Kuliah KecilBilik KomputerGelanggang Futsal & Pentanque 
Kapasiti  220 250 350 80 30 50  -
Sewa 5 Jam RM 1,000 RM 1,000 RM 1, 000 RM 300 RM 200 RM 350
( 9 jam) + LCD Projektor 
RM 60
(5 Jam Pertama) 
1 Jam RM 150 RM 150 RM 150 RM 50  RM 50  RM 30 setiap komputer yang digunakan  RM 20
 LCD Projektor
(1 Jam)
RM 280 RM 280 RM 280  RM 280  RM 280  - -
 Wang Cagaran RM 200 RM 200 RM 200 RM 200 RM 200 RM 200  RM 200 
TV Wall (1Jam) RM 330            

 

Carta Aliran Penyewaan

preses penyewa flow chart