Kod Etika

Kami warga IKM berazam untuk mengamalkan Kod Etika IKM dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berasaskan prinsip dan teras berikut :-

  • Mengamalkan nilai-nilai peribadi mulia sebagai budaya kerja
  • Mengamalkan nilai-nilai profesionalisme dalam perkhidmatan
  • Memegang teguh prinsip akauntabiliti dan kedaulatan undang-undang dalam tugas yang diamanahkan
  • Mengutamakan kepentingan pelanggan
  • Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang hayat
  • Mengamalkan penambahbaikan berterusan

Klik untuk Muat Turun Kod Etika IKM