Pengenalan

Pusat Kewangan dan Akaun (PKA) memainkan peranan dalam merealisasikan matlamat kecemerlangan pendidikan koperasi menerusi peningkatan ilmu pengetahuan dan menambah-nilai kualiti latihan yang disediakan. Kursus-kursus di Pusat ini direkabentuk untuk mengasah kemahiran  Anggota Lembaga Koperasi, Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi, Kakitangan Kewangan, Anggota-anggota Koperasi dan individu-individu yang berminat dalam bidang ilmu perakaunan, pengurusan kewangan, pengauditan dan pengurusan risiko.

Fungsi

  • Mengendalikan Kursus Jangka Pendek, Bicara Ilmu, Bicara Profesional serta seminar yang berkaitan dengan perakaunan, kewangan, pengauditan dan isu-isu semasa dalam bidang kewangan dan akaun.
  • Memberi khidmat nasihat dan konsultasi dalam bidang perakaunan, kewangan serta bidang lain yang berkaitan kepada koperasi yang memerlukan.
  • Menjalankan penyelidikan, kajian kes dan membentangkan di seminar, persidangan dan bengkel akademik.
  • Melaksanakan penulisan ilmiah dan separa ilmiah dalam bidang berkaitan kewangan dan akaun.

Senarai Kursus 

BIL

KOD KURSUS

KURSUS

LOKASI

TARIKH

JANUARI

1

 

Jom Sembang Usahawan 2019

Seremban

 

2

I(D)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

IKM

28-29/01/19

FEBRUARI

3

I(D)PA1101

Perakaunan Asas

(Ms Excell)

IKM

18-21/02/19

4

I(D)WJ1

WAJIB JAD- Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

IKM

20-21/02/19

MAC

5

I(D)PA1103

Pengiraan Cukai dan Kepentingan Zakat Koperasi

IKM

11-12/03

6

I(D)PA 1203

Penyediaan Belanjawan Koperasi

IKM

25-26/03/19

APRIL

7

I(D) PA 2202

Celik Risiko Koperasi

IKM

10-11/04/19

8

 

BP

IKM

11/4/2019

9

I(L)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

TELUK INTAN

16-17/04/19

10

I(L)PA2203

Bijak Mengurus Tunai Koperasi

MANJUNG

23-24/4/19

11

I(D)WJ1

WAJIB JAD- Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

IKM

29-30/4/19

JUN

BICARA PROFESIONAL

“Kuasai IQ Wang Tingkatkan Kekayaan Koperasi”

IKM

27/06/19

JULAI

12

I(D)PA1101

Perakaunan Asas (Ms Excell)

IKM

1-4/07/19

13

I(D)PA2204

Bijak Melabur Dalam Pasaran Modal

IKM

8-9/07/19

14

I(L)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

SERI

ISKANDAR

16-17/7/19

15

I(D)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

IKM

22-23/19

OGOS

16

I(D)PA2205

Bengkel Menganalisis Penyata Kewangan (Khusus)

IKM

7-8/08/19

17

I(L)PA 1203

Penyediaan Belanjawan Koperasi

IPOH

20-21/08/19

18

I(L)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

KUALA

SELANGOR

27-28/0819

SEPTEMBER

19

I(D)PA2206

Bengkel Menganalisis Penyata Kewangan (Khusus)

IKM

10-11/09/19

20

I(L)PA2203

Bengkel Menganalisis Penyata Kewangan (Khusus)

MORIB

18-19/09/19

21

I(D)PA 1202

Perakaunan Berkomputer UBS

IKM

23-26/9/19

OKTOBER

22

I(D)SA3201

Sijil Audit Dalaman Koperasi

IKM

30/09-4/10

23

I(D)PA 1301

Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

IKM

7-10/10/19

24

I(D)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

IKM

21-22/10/19

NOVEMBER

25

I(D)WJ1

WAJIB JAD- Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

IKM

6-7/11/19

26

I(L)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

SEPANG

12-13/11/19

27

I(D)PA 2303

Litigasi dan Tribunal Pengurusan Pembiayaan/ Pinjaman Tidak Berbayar

IKM

18-19/11/19

DISEMBER

28

I(D)W21

WAJIB 2- Pengurusan Kewangan Koperasi

IKM

2-3/12/19

 

Hubungi Kami 

Sebarang pertanyaan tuan/puan boleh hubungi maklumat seperti di bawah :

Pusat Pengurusan Kewangan dan Akaun (PKA)

Institut Koperasi Malaysia

103, Jalan Templer,

46700 Petaling Jaya,

Selangor.

No. Telefon : 03-7964 9065

No. Faks : 03-7957 9076

Facebook Rasmi

Pusat Kewangan & Akaun IKM