Lawatan Mesra MKM Ke PPK Silaturahim D III
1-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii2-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii3-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii4-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii5-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii6-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii7-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii8-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii9-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii10-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii11-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii12-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii13-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii14-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii15-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii16-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii17-lawatan-mesra-mkm-ke-ppk-silaturahim-d-iii

Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga Jun 2019

800

Jumlah Program 2019

223

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

27.88%

Peratus Pencapaian Kursus

30000

Bilangan Peserta

14677

Jumlah Pencapaian peserta 2019

48.92%

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Am Koperasi 2018

14247

Bilangan Koperasi

6.60  Juta

Anggota

RM 40.30 Bilion

Perolehan

RM 142.90 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 16 Ogos 2019