Kalendar Kursus & Program

I(D) BR2216: Teknik Rundingan Jualan (Sales Talk)
Dari Selasa, 18 Jun 2019
Hingga Rabu, 19 Jun 2019

Objektif

  • Memberi pendedahan konsep dan teknik komunikasi.
  • Memberi kefahaman pendekatan rundingan jualan berkesan.

Sasaran Peserta

  • Anggota Lembaga Koperasi
  • Pengurusan Koperasi
  • Ahli Jawatankuasa Projek
  • Anggota Koperasi
  • Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi
  • Individu/Usahawan yang berminat

Peringkat: Pertengahan