Kalendar Kursus & Program

J(D) PT1201: Aplikasi Ms Excel
Dari Isnin, 15 Julai 2019
Hingga Rabu, 17 Julai 2019

Objektif

  • Memberi kefahaman tentang aplikasi lembaran elektronik MS Excel.
  • Menerangkan pemudah cara menggunakan lembaran elektronik MS Excel untuk mengira, memanipulasi serta menganalisis data atau maklumat.

Sasaran Peserta

  • Anggota Lembaga Koperasi
  • Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi
  • Jawatankuasa Kecil Koperasi
  • Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi
  • Tenaga kerja koperasi
  • Anggota koperasi
  • Individu yang berminat

Prasyarat:
Peserta telah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer

Peringkat: Pertengahan