Kalendar Kursus & Program

Q(D) BP1310: Penyediaan Pakej Pelancongan Dalam Negara (Lawatan Industri: Tempat Bersejarah / Agropelancongan / Kepulauan)
Dari Isnin, 15 Julai 2019
Hingga Khamis, 18 Julai 2019

Objektif

  • Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada koperasi konsep dan jenis pakej pelancongan dalam negara.
  • Menerangkan kaedah penyediaan pakej pelancongan.

Sasaran Peserta

  • *Peserta telah mengikuti kursus Persediaan Koperasi Sebagai Usahawan Pelancongan atau yang telah menjalankan aktiviti pelancongan yang terdiri daripada:
  • Pengurus Koperasi dan Kakitangan Kanan Koperasi yang menjalankan aktiviti pelancongan
  • Jawatankuasa Kecil Projek Pelancongan
  • Anggota Lembaga Koperasi

    *Caj lawatan industri akan dikenakan kepada peserta mengikut kadar semasa pakej.

Peringkat: Lanjutan