Kalendar Kursus & Program

K(D) W11: Pengurusan Dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)
Dari Isnin, 19 Ogos 2019
Hingga Selasa, 20 Ogos 2019

Objektif

  • Memberi pendedahan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.
  • Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang- undang.
  • Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggung- jawab sebagai Anggota Lembaga Koperasi.

Sasaran Peserta

  • Anggota Lembaga Koperasi
  • Jawatankuasa Audit Dalaman
  • Jawatankuasa Kecil Koperasi
  • Pengurusan Kanan Koperasi
  • Perwakilan Koperasi
  • Pemimpin Pelapis Koperasi

Peringkat: Asas