Kalendar Kursus & Program

I(D) PA1301: Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi
Dari Isnin, 07 Oktober 2019
Hingga Khamis, 10 Oktober 2019

Objektif

  • Memberi kefahaman tentang pelarasan akaun akhir tahun yang sewajarnya.
  • Menyediakan penyata kewangan tahunan koperasi mengikut peruntukan perundangan. 

Sasaran Peserta

  • Anggota Lembaga Koperasi
  • Juruaudit Dalaman Koperasi
  • Pengurusan dan Tenaga Kerja Koperasi
  • Pegawai agensi yang menyelia koperasi
  • Individu yang berminat 

Peringkat: Lanjutan