Kalendar Kursus & Program

Q(D) PA1101: Perakaunan Asas (Ms Excel)
Dari Isnin, 07 Oktober 2019
Hingga Khamis, 10 Oktober 2019

Objektif

  • Memberi peserta kefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses perakaunan.
  • Mengenal pasti tatacara menyenggara akaun koperasi dengan betul dan sistematik.
  • Mempunyai kemahiran asas menggunakan komputer. 

Sasaran Peserta

  • Anggota Lembaga Koperasi
  • Juruaudit Dalaman Koperasi
  • Pengurusan dan Tenaga Kerja Koperasi
  • Pegawai agensi yang menyelia koperasi
  • Individu yang berminat 

Peringkat: Asas