Kalendar Kursus & Program

C(L) WJ1: Tatacara Pengauditan Dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)
Dari Rabu, 09 Oktober 2019
Hingga Khamis, 10 Oktober 2019

Objektif

  • Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.
  • Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik. 

Sasaran Peserta

  • Anggota Lembaga Koperasi
  • Jawatankuasa Audit Dalaman
  • Jawatankuasa Kecil Koperasi
  • Pengurusan Kanan Koperasi
  • Perwakilan Koperasi
  • Pemimpin Pelapis Koperasi 

Peringkat: Asas

Lokasi Kelantan