PENERANGAN KOD KURSUS / PROGRAM LATIHAN IKM 2019

Kursus dan program latihan IKM dijalankan di Kampus Induk (Petaling Jaya) , Zon Sabah, Zon Sarawak, Zon Utara (Kedah), Zon Timur (Pahang), Zon Selatan (Johor) dan Zon Tengah (Petaling Jaya). Kampus Induk dan Zon ini dikenali sebagai Pengendali.

Senarai kod Pengendali adalah seperti berikut:

I = Kampus Induk (Petaling Jaya)

S = Zon Sabah

Q = Zon Sarawak

K = Zon Utara (Kedah)

C = Zon Timur (Pahang)

J = Zon Selatan (Johor)

M = Zon Tengah (Petaling Jaya)

(Kod Pengendali sentiasa berada di awalan kod kursus)


Contoh 1:

I(D) BP1206 - Persediaan Sebagai Mutawif Di Tanah Suci

Kod Pengendali Kampus Induk (Petaling Jaya)

Contoh 2:

S(D) PT3301 – Penyediaan Sistem Keanggotaan Koperasi – MS Access

Kod Pengendali Zon Sabah

Senarai kursus dan program latihan IKM 2019 adalah seperti berikut:

Muat Turun Buku Program Latihan 2019

Tambahan Program Latihan 2019