FAQs - Kemudahan Asrama

Kemudahan asrama MKM boleh disewakan kepada penyewa luar bergantung kepada kekosongan dengan kadar bayaran yang telah ditetapkan. Pemohon boleh mengemukakan surat kepada Pengurus Unit Perkhidmatan Domestik mengenai kadar dan tarikh penyewaan tersebut.