FAQs - Program MTCP

Syarat umur untuk mengikuti kursus MTCP anjuran IKM adalah diantara 26-45 tahun.

Syarat minimum adalah seperti berikut :

  • Bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik
  • Mempunyai pengalaman kerja dalam sektor koperasi
  • Tidak pernah menghadiri mana-mana kursus MTCP di Malaysia sebelum ini.

Bidang kursus yang ditawarkan adalah:

  •  Certificate in Co-operative Auditing
  •  Certificate in Co-operative Human Resource Management
  •  Certificate in Co-operative Dekstop Publishing
  •  Certificate in Co-operative Povery Reduction
  •  Certificate in Co-operative Financial Management