Fungsi

  • Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kecil di Kampus Utama IKM yang meliputi kerja-kerja bangunan, elektronik, mekanikal dan elektrikal.
  • Memanggil tender / sebut harga bagi kerja-kerja pembinaan, pembaikan dan penyelenggaraan di Kampus Utama IKM yang melibatkan kontraktor luar.
  • Menyelia kerja-kerja kontraktor luar bagi pembinaan, pembaikan dan penyelenggaraan bangunan di Kampus Utama IKM 
  • Menyediakan kemudahan teknikal dan peralatan AVA seperti sistem siar raya dan pandang dengar.
  • Memeriksa sistem elektrik, sistem pencegah kebakaran, sistem pendingin hawa serta sistem talipon di Kampus Utama IKM berada di dalam keadaan selamat untuk diguna dan berfungsi.
  • Melaksanakan perolehan, merekod, menyimpan dan menyelenggara aset dan inventori yang dipertanggungjawabkan di bawah UPK.
  • Menguruskan penyelenggaraan kawasan / landskap Kampus Utama IKM.
  • Menguruskan perkhidmatan kawalan makhluk perosak Kampus Utama IKM.
  • Menguruskan stor utama / berpusat termasuk urusan perolehan/penambahan, penerimaan barang, penyimpanan, menyelenggara dan mengeluarkan stok.

Hubungi: 03-7964 9000 (samb: 098/101/120) | E-mel: upk[@]ikkm.edu.my