Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

BilPiagam PelangganSukuan 1 (Jan-Mac)Sukuan 2 (Apr- Jun)Sukuan 3(Jul-Sept)Sukuan 4 (Okt-Dis)

1.

Mengedarkan Buku Program dan Kalendar Kursus Latihan kepada pelanggan sebelum 31 Januari pada setiap tahun.

100%  100%    

2.

Mengeluarkan surat tawaran kursus dalam tempoh satu (1) minggu sebelum tarikh kursus.

25% 50%     

3.

Melaksanakan minimum 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.

13.12% 35%     

4.

Menghasilkan minimum sepuluh (10) keluaran penerbitan setahun.

25% 50%     

5.

Melaksanakan minimum lima puluh (50) khidmat konsultasi koperasi setahun. 25%  46%    

6.

Memastikan prasarana latihan dan peralatan latihan berkeadaan baik untuk digunakan sehari sebelum kursus bermula.

70% 83%     

7.

Memastikan perkhidmatan perpustakaan dan fasiliti mendapat skor purata penilaian tidak kurang 4 dalam skala 1 hingga 5.

80% 83%     

8.

Memastikan penilaian penyampaian kursus mendapat skor purata penilaian tidak kurang daripada pada 4 dalam skala 1 hingga 5;

80% 85%     

9.

Memastikan penilaian kursus mendapat skor purata penilaian tidak kurang dari pada 4 dalam skala 1 hingga 5.

 80% 85%     

10.

Memberikan maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat daripada satu (1) hari bekerja.

100% 100%