Pengerusi Lembaga Pengarah

YBhg. Datuk Nordin Bin Salleh

Pengerusi Eksekutif

Suruhanjaya Koperasi Malaysia merangkap Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah IKM

YBhg. Encik Ariffin Bin Mamat

Ketua Pengarah

Institut Koperasi Malaysia

YBhg. Dato' Haji Abdul Fattah bin Abdullah

Wakil ANGKASA

Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Bhd

YBhg. Encik Muhammad Razman Bin Abu Samah

Lantikan YB Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Kementerian Pembangunan Usahawan

YBhg. Dato’ Seri Setia Raja Dato’ Hj. Mohd Aiseri bin Alias

Wakil Gerakan Koperasi

Wakil Gerakan Koperasi dan Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

pix Rosmimah

YBhg. Professor Dr. Rosmimah Bt. Mohd Roslin

Lantikan YB Menteri

Professor of Marketing at Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
Arshad Ayub Graduate Business School Universiti Teknologi MARA

pix Samsu

YBhg. Lt. Kol. Prof. Madya, Dato’ Dr. Samsu Adabi Bin Hj. Mamat

Lantikan YB Menteri

Pensyarah Program Sains Politik, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi UKM

YBhg. Puan Wan Afidah Bt. Wan Abdullah

Lantikan YB Menteri

Mantan Pengarah Pusat Pembangunan Usahawan Universiti Malaya

zainal

YBhg. Dato’ Zainal Abidin Bin Mat Nor

Lantikan YB Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian Pengurusan
Aset, Kementerian Kewangan

hamidah

YBrs. Pn. Hamidah Bt. Mohd Jos

Setiausaha Lembaga Pengarah IKM

Institut Koperasi Malaysia