Pekeliling Perkhidmatan JPA

Garis Panduan IKM

Pelan Integriti

Garis Panduan Pelaksanaan Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat

Garis Panduan EKSA

Pelan Pengurusan Risiko

Pelan Strategik

Pelan Strategik ICT

Pelan Pengurusan Pengetahuan

Pelan Pengurusan Sumber Manusia Utama

Dasar

Akta

Polisi

Pekeliling

Garis Panduan Bekalan Pakaian Seragam IKM

(ii) Garis Panduan Melanjutkan Pelajaran Pegawai IKM

(iii) Garis Panduan Pertukaran Pegawai IKM.